ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usługi badawczo-rozwojowej pn:

„Usługa opracowania technologii planowania, rejestrowania przez Internet oraz wsparcia realizacji specjalistycznych usług medycznych w miejscu przebywania pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji czasowo–kosztowej”

realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zapytanie Ofertowe
Formularz Ofertowy